rhy.fi
Rauhoitusalueet/ajat

 

Metsästysajat ja saaliskiintiöt 2020-2021

  • Metsästysajat ja saaliskiintiöt: Metsästysajat ovat asetuksien mukaiset, 23–25.12.2020 riistalla joulurauha. Metsäkanalintujen metsästysajat päätetään valtakunnallisesti myöhemmin syksyllä, ne löytyvät mm. oma riistasta tai www.riista.fi. Metsäkanalinnuista rauhoitettiin koppelo ja naarasteeri. Saaliskiintiöksi metsästäjää kohden päätettiin 1 kpl urosmetso ja 1 kpl urosteeri. 
  • Kauriin metsästyksen osalta metsästysseuralla on 25 kauriin kiintiö, josta metsästäjän saaliskiintiö 2 kaurista. Saaliista on annettava heti ilmoitus sihteerille ja oma riista -palveluun. Kauriin kevätmetsästys 16.5–15.6.2021  kaurispukin metsästys sallitaan. Kiintiönä 1/metsästäjä. Saaliista on tehtävä lakisääteinen ilmoitus Oma riistaan sekä seuran sihteerille. Metsästyksessä huomioitava turvallisuus ja maanomistajalle ilmoittaminen metsästyksestä.
  • Kyyhkyn metsästys on kielletty Kulhuan pelloilla Sävintieltä Aronojaan. Lisäksi kyyhkysjahtia on rajoitettu kylän keskustassa, Laviantien, Rantasalontien, Vihteljärventien ja Kokintien rajaamalla alueella, jossa metsästys on sallittu vain kello 12-21. Metsästys on kielletty ilman maanomistajan lupaa pelloilta ja pellon reunamilta, joista sato on korjaamatta. 
Rauhoitusalueet2020 -2021
  • Teerien soidinsoista rauhoitettu ovat Syynikeidas, Teerilamminkeidas, Sopankeidas ja Suolootikko seuran vuokraamien maiden osalta. Pienpetojen ja sorkkaeläinten metsästys alueilla on sallittu.

Käyttäydythän metsällä esimerkillisesti ja otat huomioon maanomistajat!


        

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua