rhy.fi
Rauhoitusalueet/ajat

 

Metsästysajat ja saaliskiintiöt 


Metsästysajat:
  •  23–25.12.2023 riistalla on joulurauha.
  • Asetuksien mukaiset, urosmetson ja teeren metsästysajat tarkastettava www.riista.fi.
Saaliskiintiöt:
  • 1 kpl urosmetso ja 3 kpl teeri.
Kauriin metsästys:
  •  metsästykseen ei rajoituksia, asetusten mukaisesti
  • kaurispukin kevätmetsästys vuonna 2024 sallitaan
  • saaliista heti ilmoitus sihteerille ja oma riista -palveluun
  • vuosikortin lunastaneella 1 kauriin metsästyskiintiö.
Majavan metsästys

Jokaisen jahtiin osallistuvan pitää ilmoittautua Markku Lehmijoelle numeroon 040-3008513 whatsapp-viestillä ennen metsälle menoa Majava 23-24 -whats app-ryhmään liittämistä varten. Ilmoituksesta pitää näkyä nimi, metsästäjänumero ja seura. Ryhmästä selviää lupanumero ja kulloinenkin lupatilanne. Ryhmään teh-
dään myös saadusta saaliista välittömästi ilmoitus, josta tulee ilmetä metsästäjänumero, kaatopäivämäärä ja –paikka (kunta-, kylä- ja rekisterinumero) sekä koordinaattitiedot ja majavan sukupuoli.

Rauhoitusalueet

Teerien soidinsoista Syynikeidas, Teerilamminkeidas, Sopankeidas ja Suolootikko seuran vuokraamien maiden osalta. Pienpeto ja sorkkaeläinten metsästys on sallittu.

Kyyhkyn metsästys on kielletty Kalle Kulhuan pellolla Sävintieltä Aronojaan

Lisäksi kyyhkysjahtia on rajoitettu kylän keskustassa, Laviantien, Rantasalontien, Koskelantien, Vihteljärventien ja Kokintien rajaamalla alueella, metsästys on sallittu vain kello 12-21 välisenä aikana. Metsästys on kielletty ilman maanomistajan lupaa pelloilta ja pellon reunamilta, joista sato on korjaamatta

Käyttäydythän metsällä esimerkillisesti ja otat huomioon maanomistajat!


        

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös